Arbeidsrecht

Voorkom conflictsituaties op het werk door tijdig advies in te winnen. Dit kan in een gratis kennismakingsgesprek. Onderwerpen waarover ik adviseer ( en waar nodig procedeer) zijn:

  • Ontslag
  • Vaststellingsovereenkomsten
  • Disfunctioneren
  • Ziekte
  • Loon- vorderingen
  • Relatie- en concurrentiebedingen
  • Arbeidsovereenkomsten ( beoordelen en opstellen) van arbeidsovereenkomsten.

Ik ben:
Medeoprichter GVVA
(Gooische Vereniging voor arbeidsrecht advocaten

Lid Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht ( FJR) www.fjr.nu

Lid Vereniging voor Arbeidsrecht  (VvA) www.verenigingvoorarbeidsrecht.nl

Lid werkgroep Familierecht Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) www.vsanadvocaten.nl

Lid Nederlandse Orde van Advocaten. www.advocatenorde.nl